we create

A BETTER ENVIRONMENT

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een essentieel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd in onze werkwijze. Wij zijn lid van Amfori, BSCI en BEPI én produceren in lijn met het Bangladesh Accord en het Nederlands Textiel Convenant. Samen met onze fabrieken en garenleveranciers maken wij ons sterk voor een menswaardig, milieuvriendelijk en duurzaam productieproces.

De DPDB Groep heeft jarenlange relaties met de fabrieken waar elke dag onze kledingstukken ontwikkeld en geproduceerd worden. Voor het verbeteren van de sociale en milieu aspecten binnen de fabrieken en de regio’s waar er geproduceerd wordt, zijn deze lange relaties en een intensieve samenwerking van groot belang.

Als ondertekenaar van het Nederlands Textiel Convenant worden de risico’s door middel van due diligence geïdentificeerd om potentiële nadelige effecten in de eigen operaties en toeleveringsketens te beheren. Het is een doorlopend proces dat moet worden uitgevoerd voor elke bestelling, productielocatie, materiaal en proces. Door deze methode probeert de DPDB Groep risico’s in de supply chain te voorkomen, verminderen en elimineren. Daarnaast maken wij door middel van onze CR strategie elk jaar doelstellingen om stappen te kunnen blijven zetten op zowel de sociale als milieu aspecten. De gehele organisatie van DPDB wordt bij deze CR strategie betrokken zodat ook de inkooppraktijken op de doelstellingen worden aangepast. Daarnaast hebben alle fabrieken onze code of conduct getekend zodat voor ieder duidelijk is wat wij van elkaar verwachten op het gebied van zowel sociale als milieu aspecten.

In de afgelopen jaren zijn de fabrieken in Bangladesh verbeterd op het gebied van bouw- en brandveiligheid, maar zijn ook miljoenen werknemers in Bangladesh getraind in hun rechten op veilig werk. Als lid van het Bangladesh Accord staan wij volledig achter het streven om het werk voort te zetten en samen met andere ondertekenaars een verschil te kunnen maken voor de werknemers in de fabrieken.


Om de fabrieken waar wij mee samenwerken in Bangladesh nog beter te kunnen monitoren en helpen op zowel de sociale als milieu aspecten, hebben wij sinds 2019 een kantoor in Bangladesh opgezet met een lokaal CR team. Het CR team controleert de fabrieken door middel van een eigen interne audit. Dit gebeurt zowel aangekondigd als niet aangekondigd waardoor we een zo helder mogelijk beeld hebben van de huidige situatie in de fabrieken en dat de orders ook daadwerkelijk in deze fabrieken geproduceerd worden. Tijdens onze interne audits worden de volgende aspecten gecontroleerd:

– Volledige openbaarmaking van de productielocatie
– Volledige transparantie met betrekking tot fabrieksomstandigheden
– Geen gedwongen en gebonden arbeid
– Preventie van kinderarbeid
– Eerlijke lonen en voorkomen van buitensporige werktijden
– Geen ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s
– Ethisch zakelijk gedrag

Op het gebied van milieu en duurzame grondstoffen hebben wij de afgelopen jaren ook meerdere stappen gezet. Onze Restricted Substances List (RSL) bepaalt het gebruik van chemicaliën en is door al onze fabrikanten ondertekend. Wij controleren het gebruik door productiestoffen, afvalwater en slib random te testen. Bovendien komen al onze fabrikanten stap voor stap in het Amfori BEPI-systeem, waardoor ze nog meer mogelijkheden zien om te besparen en verduurzamen.

0

Productie landen

0

Happy customers

0

Procent gemiddelde Bangladesh Accord Remediation

0

Procent BSCI geauditeerde fabrieken

0

Stuks per jaar

Ook zetten we ons in voor de productie van gerecyclede garens. Samen met de GRS-Global recycle standard, Organic Cotton én als lid van het Better Cotton Intiative stimuleren we de duurzame productie van katoen met betere werkomstandigheden en minder gebruik van pesticiden en chemicaliën. Samen met één van onze partners in Bangladesh recyclen we afval uit fabrieken waardoor Knits Only en Fully Fashion gerecyclede garens in katoen, viscose en polyesterkunnen aanbieden.

Kortom: social en chemical compliance is deel van onze core business. Om zeker te zijn dat onze eisen worden nageleefd, bezoeken we onze fabrieken veelvuldig waarbij onze CR-auditors het productieproces beoordelen en advies geven voor optimalisatie. Zo streven wij naar een maatschappelijk verantwoorde productie en minimaliseren wij onze impact op het milieu.